Deklaracja członkowska

Informujemy, że w dalszym ciągu można zapisywać się do Stowarzyszenia FANATYCY WIDZEWA. Poniżej prezentujemy wzór deklaracji, która należy wypełnić.

Deklaracja członkowska

Wpisowe do Stowarzyszenia to jednorazowy koszt 20 zł. Składka członkowska miesięczna – 10 zł lub opłata jednorazowa 100 zł za cały rok. Do deklaracji powinno być dołączone małe, podpisane legitymacyjne zdjęcie oraz wpisowe.

Osoby niepełnoletnie są zwolnione ze składek członkowskich. Osoby pełnoletnie uczące się oraz osoby niepracujące mogą złożyć wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich. Wzór prezentujemy poniżej.

Wniosek o zwolnienie ze składek

Deklaracje można także pobierać w przy stadionowym sklepiku FANATYK (od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 18, w soboty od 10 do 15 oraz w dni meczowe).

Wypełnione deklaracje należy oddawać osobom ze Stowarzyszenia lub zostawiać je w FANATYKU.