Informacje o SFW

Stowarzyszenie FANATYCY WIDZEWA jest zrzeszeniem, mającym na celu wspomaganie Klubu Sportowego „Widzew Łódź”. Jest oficjalnym przedstawicielem kibiców Widzewa oraz członkiem Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Nasze Stowarzyszenie to również pierwsza organizacja kibicowska w Polsce, która uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie FANATYCY WIDZEWA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r, nr 20, poz 104) i posiada osobowość prawną. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą główną miasto Łódź. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 22 lipca 2009 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX wydział krajowego rejestru sądowego.

Nasze działania ukierunkowane są m.in. na podnoszenie kultury życia kibicowskiego w Łodzi, propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach, promocję piłki nożnej jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży. Zależy nam także na zwiększeniu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz przeciwdziałaniu patologii i wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie uczestniczy w projektach o wymiarze europejskim, mających za cel propagowanie kulturalnego kibicowania.

Nasze Stowarzyszenie do tej pory przeprowadziło kilkanaście akcji. Zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży z łódzkich osiedli, pomagaliśmy w zbiórce prezentów dla dzieci z biednych rodzin oraz szpitali, wspieraliśmy akcję 'zbudujchatke.pl’ oraz organizowaliśmy akcję oddawania krwi. Realizując założenia wychowywania przez sport zaprosiliśmy na mecz dzieciaki z domów dziecka oraz dzieci i młodzież, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska szkolno-nauczycielskiego byliśmy także, wspólnie z władzami Klubu Sportowego Widzew, organizatorami wielu spotkań dzieci i młodzieży z piłkarzami Widzewa, które zawsze cieszyły się ogromną popularnością. Na każdym z tych spotkań rozdawaliśmy pamiątki związane z Klubem oraz zachęcaliśmy dzieciaki do przychodzenia na mecze Widzewa.

Działalność Stowarzyszenia FANATYCY WIDZEWA to również wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Współpracujemy z łódzkimi firmami i przedsiębiorcami. Wśród naszych partnerów znaleźć można m.in. firmy zajmujące się dystrybucją asortymentu sportowego, przewozami, czynnym uprawianiem sportu.

O wszystkich podejmowanych przez nas przedsięwzięciach możecie przeczytać na naszej oficjalnej stronie, która jest także oficjalną stroną kibiców Widzewa – http://www.widzewtomy.net

Stowarzyszenie FANATYCY WIDZEWA skupia najbardziej aktywne grupy kibicowskie na Widzewie. Wśród naszych członków znaleźć możecie przedstawicieli grup ultras – Red Workers oraz Ultra Registi (zrzeszonych pod wspólnym szyldem Ultras Widzew), Fan Clubów oraz oczywiście najbardziej aktywnych kibicowsko mieszkańców Łodzi.

Tak szerokie skupisko różnych osób warunkuje i umożliwia organizowanie przeróżnych inicjatyw. Jesteśmy propagatorami i inicjatorami największych kibicowskich przedsięwzięć – Międzynarodowego Turnieju Kibiców, obchodów stulecia Widzewa, turniejów, akcji transparentowych. Równocześnie produkujemy gadżety, które trafiają w ręce kibiców w całej Polsce (flagi, czapeczki, koszulki, smyczki…). Ściśle współpracujemy z OSK 'Tylko Widzew’, organizujemy oprawy i pokazy ultras oraz doping na meczach piłkarskich i koszykarskich zawodników i zawodniczek Widzewa, a także wyjazdy na mecze.

Każda działalność, więc również i nasza, wymaga sporych nakładów finansowych, dlatego też chcąc w dalszym ciągu realizować nasze założenia statutowe od roku 2009 ubiegaliśmy się o status Organizacji Pożytku Publicznego. Udało się ! Stowarzyszenie FANATYCY WIDZEWA wpisem z dnia 25.05.2010 uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, iż wszyscy podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym za rok 2010 mogą przekazać 1% swojego podatku naszemu Stowarzyszeniu.

Na pozytywny wizerunek kibica Widzewa oraz samego Stowarzyszenia FANATYCY WIDZEWA pracuje cały sztab ludzi. Nie oznacza to jednak, że nasze bramy są zamknięte. Cały czas prowadzimy nabór nowych członków, gdyż każda pomoc bardzo nam się przyda. Jeśli więc chciałbyś dołączyć do nas, zapraszamy. Deklaracje można pobierać w przy stadionowym sklepiku FANATYK lub wydrukować pobierając ją z naszej strony, a następnie wypełnione wraz ze zdjęciem legitymacyjnym oraz wpisowym (20 zł) oddawać w FANATYKU, u liderów osiedli i FC oraz u osób ze Stowarzyszenia.

Pamiętajcie, silne Stowarzyszenie = silni kibice Widzewa !!!

Stowarzyszenie FANATYCY WIDZEWA
al. Piłsudskiego 138
92-230 Łódź

NIP: 7282730120
Regon: 100720754
KRS: 0000333741

e-mail: [email protected]