Majątek, finanse i władze

Majątek Stowarzyszenia FANATYCY WIDZEWA stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

  • wpływy ze składek członkowskich,
  • dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
  • wpływy z działalności statutowej,
  • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

—————————————————————————————————————————————–

Osoby, które chcą wesprzeć Stowarzyszenie mogą to zrobić wpłacając środki na konto:

Stowarzyszenie FANATYCY WIDZEWA
mBank
90 1140 2004 0000 3602 7556 5264

konto główne
mBank
95 1140 2004 0000 3102 7556 5225

koniecznie z dopiskiem CELE STATUTOWE

Posiadamy także konto PAYPAL: [email protected]

—————————————————————————————————————————————–

Informujemy wszystkich fanów Widzewa z zagranicy o możliwości wpłat na konto Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie FANATYCY WIDZEWA
mBank
90 1140 2004 0000 3602 7556 5264
SWIFT CODE: BREXPLPWMBK
IBAN: PL 90 1140 2004 0000 3602 7556 5264

—————————————————————————————————————————————–

Subkonto przeznaczone wyłącznie na wpłacanie składek członkowskich:

Stowarzyszenie „FANATYCY WIDZEWA”
Bank PKO Bank Polski
90 1020 3378 0000 1002 0208 3905

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, pesel oraz okres za jaki wpłacana jest składka, np. Jan Kowalski, 88015457896, październik

—————————————————————————————————————————————–

Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne zebranie
  • Zarząd
  • Komisja rewizyjna

Kadencja Zarządu i Komisja Rewizyjna trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.  Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów.