Radny Markwant złożył interpelację do prezydent Łodzi

18 sierpnia 2022, 19:44 | Autor:

Trwa spór na linii Widzew – Miasto Łódź. W ostatnich dniach na ten temat głos zabierali przedstawiciele obu stron konfliktu. Teraz ze swoich prerogatyw postanowił skorzystać radny Rafał Markwant.

Napisał on dwie interpelacje do prezydent Hanny Zdanowskiej. Ich treść zamieszczamy poniżej. Prezydent, zgodnie z ustawą, ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zamieszczone w piśmie pytanie w terminie 14 dni od momentu otrzymania dokumentu. Ww. interpelacje zostały przekazane także na ręce wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego oraz zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, Tomasza Olczyka.

Interpelacja I

Szanowna Pani Prezydent,

W związku z trwającym od kilku tygodni konfliktem między Urzędem Miasta Łodzi/ Miejską Areną Kultury i Sportu sp. z o.o. a Widzew Łódź S.A., budzącym olbrzymie emocje wśród tysięcy kibiców Widzewa, w celu wyjaśnienia mieszkańcom Łodzi medialnych niedomówień oraz oskarżeń płynących z obu stron, zwracam się do Pani Prezydent
z uprzejmą prośbą o pilne informacje w poniższym zakresie:

1. Czy w trakcie imprezy masowej na stadionie Widzewa w dniu 12 sierpnia 2022 r. – meczu piłki nożnej między RTS Widzew Łódź a Legią Warszawa – na tzw. „loży prezydenckiej” odbywało się oficjalne spotkanie/odprawa/zebranie/konferencja/szkolenie itp. organizowane przez Urząd Miasta Łodzi lub Radę Miasta Łodzi? Jeśli tak, proszę
o informację jaki był przedmiot tego oficjalnego spotkania/odprawy/zebrania/konferencji/szkolenia wraz z podaniem listy biorących
w nim udział uczestników ze strony Urzędu Miasta Łodzi lub Rady Miasta Łodzi.

2. Czy Miasto Łódź lub operator stadionu Widzewa – Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. – posiadają umowę lub porozumienie zawarte z Widzew Łódź S.A., na mocy którego przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi lub Rady Miasta Łodzi przebywający w tzw. „loży prezydenckiej” w czasie meczów organizowanych na stadionie przez Widzew Łódź S.A. mają prawo do oglądania tych meczów i korzystania z organizowanego w tym czasie przez klub dla kibiców w strefie VIP kateringu? Dla przypomnienia, Widzew Łódź S.A. organizuje na obiekcie Widzewa mecze piłki nożnej, będące odpłatną, biletowaną usługą skierowaną do osób, które zakupiły bilet. Posiadanie przez Miasto Łódź/MAKiS pomieszczeń na stadionie nie jest równoznaczne z prawem do bezpłatnego korzystania przez przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi oraz Rady Miasta Łodzi z usług świadczonych przez Widzew Łódź S.A., w tym oglądania organizowanych na stadionie meczów piłki nożnej i korzystania z kateringu przeznaczonego dla gości strefy VIP. (proszę o przekazanie kopii takiej umowy/porozumienia).

3. W przypadku braku umowy lub porozumienia zawartego przez Miasto Łódź/MAKiS
z Widzew Łódź S.A., na mocy którego przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi lub Rady Miasta Łodzi przebywający w tzw. „loży prezydenckiej” w czasie meczów organizowanych na stadionie przez Widzew Łódź S.A. mają prawo do oglądania tych meczów i korzystania z organizowanego w tym czasie przez klub dla kibiców w strefie VIP kateringu, proszę o informację jakie koszty ponosi Miasto Łódź, MAKiS lub przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi oraz Rady Miasta Łodzi z tytułu udziału w charakterze widzów w meczach organizowanych na stadionie przez Widzew Łódź S.A.?

4. Ilu przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi oraz Rady Miasta Łodzi, od momentu otwarcia stadionu przy Al. Piłsudskiego 138, przebywało oficjalnie, w ramach wykonywanych obowiązków służbowych, w tzw. „loży prezydenckiej” podczas organizowanych na stadionie przez Widzew Łódź S.A. meczów piłki nożnej? (proszę o przekazanie listy tych osób).

Wierząc w deklarowaną publicznie ze strony przedstawicieli Miasta oraz instytucji/spółek miejskich chęć dialogu ze środowiskiem kibiców Widzewa oraz samym klubem Widzew Łódź S.A., liczę na pilną odpowiedź Pani Prezydent na zadane powyżej pytania. W mojej ocenie pozwolą one na wyrobienie sobie przez wszystkich obiektywnego obrazu obecnej sytuacji, wyciszenie negatywnych emocji oraz doprowadzą do zażegnania konfliktu w sposób korzystny dla wszystkich stron.

Interpelacja II

Szanowna Pani Prezydent,

Z informacji uzyskanych od kibiców biorących udział w meczu między Widzewem Łódź a Legią Warszawa w dniu 12 sierpnia 2022 r. wynika, iż w trakcie meczu w budynku klubowym, przed tzw. „lożą prezydencką”, zadania wykonywali umundurowani, wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, pracownicy łódzkiej Straży Miejskiej. Z relacji świadków wynika, iż pracownicy łódzkiej Straży Miejskiej zachowywali się w sposób konfrontacyjny, demonstrując w nadmierny sposób swoje władztwo publiczne, uniemożliwiając uczestnikom imprezy masowej organizowanej na stadionie swobodne korzystanie z obiektu, w tym ograniczając możliwość korzystania z pozostałych lóż znajdujących się w obiekcie.

Mając na uwadze, iż organizatorem imprezy masowej na stadionie Widzewa w dniu 12 sierpnia 2022 r. był klub Widzew Łódź S.A., jak również brzmienie art. 1 ust. 2 ustawy 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1763), zgodnie z którym „Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli”, zwracam się do Pani Prezydent z uprzejmą prośbą o pilne informacje w poniższym zakresie:

1. Jaki był cel obecności umundurowanych, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, pracowników łódzkiej Straży Miejskiej w budynku klubowym w dniu 12 sierpnia 2022 r.?

2. Ilu pracowników łódzkiej Straży Miejskiej wykonywało zadania w budynku klubowym
i przed tzw. „lożą prezydencką” w dniu 12 sierpnia 2022 r.?

3. Czy obecność umundurowanych, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, pracowników łódzkiej Straży Miejskiej w budynku klubowym w dniu 12 sierpnia 2022 r. była uzgodniona z Policją, ew. czy to Policja wystąpiła do łódzkiej Straży Miejskiej
o skierowanie jej pracowników do budynku klubowego w trakcie spotkania (proszę
o kopie korespondencji w tym zakresie między łódzką Strażą Miejską a Komendą Miejską Policji w Łodzi)?

4. Które z zadań określonych w art. 11 ust. 1 ustawy o strażach gminnych wykonywali w dniu 12 sierpnia 2022 r. w budynku klubowym i przed tzw. „lożą prezydencką” umundurowani, wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, pracownicy łódzkiej Straży Miejskiej? (dla przypomnienia, operatorem stadionu Widzewa jest spółka prawa handlowego – Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.).

Mając na uwadze, iż wskazane wydarzenia miały miejsce kilka dni temu, pilna odpowiedź na powyższe pytania nie powinna w mojej ocenie stanowić dla Pani problemu. Dokumenty, o które proszę, również znajdują się w dyspozycji podległych Pani instytucji, stąd dostęp do nich będzie ułatwiony.

radny Rafał Markwant

Subskrybuj
Powiadom o
75 komentarzy
Starsze
Nowsze Najwięcej ocen
Inline Feedbacks
View all comments
75
0
Would love your thoughts, please comment.x