Szkolenie młodych widzewiaków o przeciwdziałaniu korupcji w sporcie

28 kwietnia 2014, 14:53 | Autor:

szkolenie_antykorupcja

W dniu dzisiejszym, w siedzibie klubu doszło do spotkania z młodymi piłkarzami Widzewa w trakcie którego przeprowadzono szkolenie o przeciwdziałaniu korupcji w sporcie. Zajęcia przeprowadzone na Widzewie są częścią projektu przeciwdziałaniu zjawisku jakim jest korupcja również w dziedzinie sportu. 

Podobne szkolenia odbywają się w pozostałych klubach ekstraklasy. Wszystko to odbywa się na mocy porozumienia Ekstraklasy S.A., Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Komendy Głównej Policji. W zajęciach udział wzięli młodzi piłkarze Widzewa w przedziale wiekowym 15-18 lat, a prowadzone one są przez doświadczonych trenerów desygnowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Najważniejsze osobistości w trzech wskazanych podmiotach opisały w kilku słowach o istocie wdrażanego projektu.

Marcin Animucki:
„Dziś możemy powiedzieć, że problem korupcyjny mamy za sobą. Nie znaczy to jednak, że nie mamy patrzeć w przyszłość. Musimy to robić bowiem dziś młody zawodnik narażony jest na wiele pokus, często dalekich od tradycyjnego rozumienia korupcji. Warto, by jak najszybciej zrozumiał, że jeden fałszywy ruch może zmarnować karierę. Stąd proponujemy innowacyjny projekt w skali naszego kraju. Jesteśmy już dziś jednym z liderów dużego projektu antykorupcyjnego, który w innych krajach prowadzony jest pod egidą organizacji antykorupcyjnej Transparency International oraz Europejskiego Stowarzyszenia Lig Zawodowych (EPFL). Na tym tle wyróżniają się jednak szczególnie liga polska i grecka, które szkolenia dla młodych zawodników zawarły w procesie licencyjnym.”

Andrzej Biernat – Minister Sportu i Turystyki:
„Projekt, który prezentujemy dzisiaj, wpisuje się w koordynowany przez ministerstwo program „Nie bądź pionkiem w grze!”. Zakłada on przede wszystkim szkolenia z zakresu profilaktyki antykorupcyjnej w środowiskach sportowych, m.in. w szkołach mistrzostwa sportowego, prowadzone przez ministerstwo wspólnie z Komendą Główną Policji, czy obecnie w klubach piłkarskich przy współpracy spółki Ekstraklasa S.A. Celem projektu szkoleniowego jest podnoszenie wśród młodych zawodników świadomości w zakresie korupcji w sporcie i ustawiania zawodów sportowych, a także promocja właściwych postaw oraz asertywnego reagowania w sytuacji zagrożenia korupcyjnego.”

Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji:
„Porozumienie pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Komendantem Głównym Policji oraz Zarządem Ligi Zawodowej Piłki Nożnej Ekstraklasa S.A. jest dobrym przykładem na duże zaangażowanie administracji publicznej w zapobieganie i zwalczanie korupcji sportowej w Polsce. Jest to zjawisko, które godzi nie tylko w uczciwość rywalizacji sportowej, ale także pozwala na rozwijanie przestępczego procederu związanego z praniem pieniędzy oraz budowaniem kapitału finansowego zorganizowanych grup przestępczych. Współpraca ze środowiskiem sportowym to nie tylko edukacja, ale także możliwość wczesnego reagowania na niepokojące zjawiska o charakterze korupcyjnym.”

Źródło/foto: widzew.pl