Oświadczenie.

15 grudnia 2009, 21:26 | Autor:

Dzisiejsza decyzja Konwentu Rady Miejskiej kolejny raz udowodniła wszystkim mieszkańcom naszego miasta, że łódzcy Radni kierują się w swych decyzjach rozsądkiem, na bok odkładając emocje i animozje. Wykreślenie z porządku obrad Rady kontrowersyjnych projektów uchwał oraz zaprezentowana treść uzasadnienia dla takiego postępowania utwierdzają nas w przekonaniu, że nasze wystąpienie było słuszne, a argumenty, których i my używaliśmy w dyskusji nie były bezzasadne. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że zarówno w trakcie jutrzejszych obrad jak i kolejnych swych sesji łódzka Rada pozostanie ciałem niezależnym i odpowiedzialnym, a presja jaka zostanie wywarta w najbliższym czasie na łódzkich Radnych nie przeszkodzi im w podejmowaniu dobrych dla Łodzi decyzji.

Niniejsze nabrać może specjalnego znaczenia w świetle apelu wygłoszonego dziś wieczorem przez Pana Prezydenta Włodzimierza Tomaszewskiego wzywającego kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego do stawienia się na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej, a przez to wywarcia dodatkowego nacisku na łódzkich Radnych, wymuszającego zmianę ich dzisiejszej decyzji. Wierzymy, że ten styl podejmowania decyzji, uprawiania polityki nigdy nie zagości w naszym mieście.

Jako obywatele Łodzi staraliśmy się poprzez obecność na łódzkiej Gali Sportu i sobotniej konferencji prasowej, a także przez spotkanie z władzami miasta i dziennikarzami oraz akcję rozwieszania transparentów, wzbudzić w świadomości mieszkańców miasta, mediów i Radnych obraz braku społecznej zgody na wykorzystywanie publicznych środków do ratowania źle zarządzanej i zadłużonej prywatnej spółki. Ufamy również , że czas jaki poświęciły nam władze miasta oraz media nie został przez nich stracony. Nam dał możliwość wyartykułowania naszych wątpliwości. Cieszymy się z faktu, że dzięki temu silny głos dużej części łodzian został dostrzeżony.

Chcemy jednocześnie podkreślić, że z dużą satysfakcją przyjmujemy informację dotyczą planów zwołania „okrągłego stołu” dla łódzkiego sportu, satysfakcją tym większą, że pomysł taki realizuje nasz postulat dotyczący przeprowadzenia otwartej debaty na temat przyszłości sportu w naszym mieście. Wyrażamy nadzieję, iż wśród zaproszonych do dyskusji nie zabraknie przedstawicieli kibiców związanych z łódzkimi klubami. Wyrażamy głęboką nadzieję i wiarę w to, że dobry klimat dla łódzkiego sportu nie zginie nagle w politycznych bataliach i będzie ewoluował ku przejrzystym i mało kontrowersyjnym formom pomocy.

Stowarzyszenie Kibiców „Fanatycy Widzewa”