Wielka Orkiestra Widzewskiej Pomocy

22 lipca 2013, 08:58 | Autor:

Prezentujemy apel skierowany do wszystkich sympatyków Widzewa Łódź przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców „Tylko Widzew” związany z nowo powstałą akcją o nazwie „Wielka Orkiestra Widzewskiej Pomocy”:Szanowni Koleżanki i Koledzy,
przed nami kolejny sezon piłkarski z Widzewem w Ekstraklasie. Zdając sobie sprawę z ciężkiej sytuacji w jakiej znalazł się nasz klub postanowiliśmy w wymierny sposób pomóc naszej drużynie. Dlatego też informujemy, że OSK „Tylko Widzew” uruchomiło akcję wsparcia naszego klubu poprzez dostarczenie doń niezbędnych do jego egzystencji „towarów i usług”. Zakup przekazywanych „dóbr” będzie realizowany z puli dobrowolnych darowizn jakie wnosić będą w tym celu kibice RTSu.
Całość pomysłu oparliśmy na sygnałach jakie docierały do nas, a mówiących o tym, że są w gronie kibiców Widzewa ludzie zainteresowani tego rodzaju pomocą. W gronie członków OSK „Tylko Widzew” doszliśmy do przekonania, że potrafimy przeprowadzić całą akcję w taki sposób aby nie budziła ona ŻADNYCH kontrowersji. Wiemy jak zrobić to w sposób transparentny oraz, korzystając z naszej bliskiej współpracy z klubem, w sposób najbardziej dla klubu pomocny.
Przygotowując akcję przyjęliśmy następujące założenia:
1. Wszelkie zebrane w ramach akcji środki pomocowe przekazane zostaną na potrzeby klubu RTS Widzew, a w szczególności jego drużyny piłkarskiej
2. Przekazanie środków odbywać się będzie w formie zakupu stosownych usług, produktów. Każdy z zakupów realizowany będzie w porozumieniu z zarządem RTS oraz przy aprobacie zarządu OSK. Jednocześnie kierując się celem akcji postanowiliśmy, że do klubu nie będzie przekazywana żadna pomoc w postaci pieniężnej.
3. Rozpatrywaliśmy i braliśmy pod uwagę wiele możliwości świadczenia pomocy. Wśród nich wymienić można takie przykłady jak zakup sprzętu sportowego dla drużyny czy zakup odżywek dla piłkarzy. Lista możliwej oferowanej pomocy jest otwarta i będzie uzupełniana w ramach naszej współpracy z klubem.
4. Akcja pomocowa realizowana będzie z środków jakie przekazane zostaną na dedykowane do tego celu subkonto działające przy oficjalnym rachunku bankowym OSK „Tylko Widzew”. Jego numer znajduje się w stopce niniejszej informacji.
5. Dla subkonta prowadzona będzie właściwa polityka rachunkowa oraz informacyjna. Nikt kto dokona wpłaty na konto nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do sposobu wykorzystania środków jakim będziemy dysponowali w ramach akcji.
6. Przygotowując akcję liczymy na to, że znajdzie się grono darczyńców, którzy systematycznie, w sposób cykliczny , zasilać będą konto deklarowaną kwotą. Jednocześnie w ramach akcji nikt nie planuje kwestionować pojedynczych, nawet najdrobniejszych wpłat. Jeśli taka będzie wola darczyńców stworzona zostania ich lista, którą publikować będziemy na stronach OSK.
7. Zakupy realizowane z środków zgromadzonych na subkoncie potwierdzane będą każdorazowo fakturami zapisanymi na OSK.

Gorąco zachęcamy do udziału w akcji! Nie warto pozostać obojętnym w tym krytycznym dla naszego klubu momencie.
Liczymy, że sam pomysł jaki i sposób jego realizacji przekonają uczestników akcji do dalszych działań, pozwolą rozwinąć sprawę z iście widzewskim rozmachem, a pomoc okazana klubowi zwróci nam się z nawiązką w postaci emocji generowanych w czasie zwycięskich meczów naszej drużyny.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
35 1940 1076 3042 4575 0001 0000

W tytule wpłaty prosimy KONIECZNIE o umieszczenie wpisu:
„Darowizna na rzecz działalności statutowej stowarzyszenia”

PS
W przypadku zapytań, wątpliwości związanych z akcją prosimy o kierowanie zapytań na adres [email protected] lub też wykorzystując stosowną opcję na naszej stronie http://www.tylkowidzew.pl.