Markwant znów pisze do prezydent. Jest też pismo do MAKiS

5 lutego 2023, 18:36 | Autor:

Radny Rafał Markwant nie zraża się ostatnimi odpowiedziami na swoje interpelacje, składne do prezydent Hanny Zdanowskiej, i kieruje kolejne pisma. Jedno dotyczy kwestii WOŚP.

Ostatnio głośno było o licytacji w serwisie Allegro, w której znalazła się loża prezydencka na stadionie Widzewa. Pomysł urzędników spotkał się z olbrzymią krytyką kibiców, którzy zarzucili włodarzom Łodzi instrumentalne wykorzystanie akcji charytatywnej dla celów politycznych. Pretensje miał także zarząd, podkreślając, że nikt z pomysłodawców aukcji nie kontaktował się z klubem przed podjęciem inicjatywy.

Kolejna odsłona sporu o lożę dotarła do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przekazał on obu stronom, że te mają dobę na dojście do porozumienia; inaczej licytacja zostanie anulowana. Konsensusu nie było, dlatego aukcja zniknęła z portalu, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Nie oznacza to jednak, że sprawa została zakończona. Temat postanowił pociągnąć Markwant, kierując do prezydent Łodzi interpelację zawierającą cztery konkretne pytania. Oprócz tego skierował pismo do Miejskiej Areny Kultury i Sportu, będące wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Treść obu pism można przeczytać poniżej.

Interpelacja do prezydent Hanny Zdanowskiej:

Najważniejsi politycy i urzędnicy w Mieście Łodzi, stanowiący „grupę rządzącą Miastem”, od kilku miesięcy, wykorzystując do tego całą strukturę samorządu Miasta Łodzi (Urząd Miasta Łodzi, spółki miejskie, Straż Miejską itd.) i środki publiczne, podejmują działania które  w opinii mieszkańców Miasta mają zaszkodzić ikonie Miasta Łodzi jaką jest klub Widzew Łódź. Kolejną odsłoną tej szkodliwej działalności jest przekazanie przez Miejską Arenę Kultury i Sportu na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Loży Prezydenckiej na stadionie Widzewa bez konsultacji i zgody Klubu. Zgodnie z opisem aukcji:

„Na licytację trafiła właśnie loża Super VIP-Prezydencka na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138. Zwycięzca licytacji będzie mógł korzystać z niej podczas meczów piłkarskiej Ekstraklasy rozgrywanych przez Widzew Łódź w terminach od 17 lutego 2023 r. do 31 maja 2023 r., tj. w siedmiu spotkaniach. Podczas każdego z meczów w loży może przebywać 34 gości.” 

Istotność sprawy dla mieszkańców Miasta Łodzi zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym

Zgodnie z interpretacją Urzędu Miasta Łodzi, Miejska Arena Kultury i Sportu ma prawo dysponować przedmiotową lożą i miejscami przed nią. Wątpliwości budzi natomiast zakres tego „dysponowania” i konsekwencje prawne, w tym podatkowe, z tego wynikające.

Widzew Łódź S.A. jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Miasta Łodzi. Działalność ta ma charakter zarobkowy a wykonywana jest na dzierżawionym od Miejskiej Areny Kultury i Sportu sp. z o.o. na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138.  Usługa jaką świadczy na rzecz swoich klientów (kibiców) spółka Widzew ma charakter odpłatny, a wysokość ceny jaką klient jest zobowiązany uiścić uzależniona jest od miejsca na stadionie. Zgodnie z informacją uzyskaną w spółce, udział w imprezach (meczach piłki nożnej) na lożach i miejscach przed lożami (analogicznych do tych którymi dysponuje MAKiS) kosztuje 750 zł brutto. Oznacza to, iż MAKiS udostępnił na aukcji usługę o wartości 178,5 tys. zł.

Zgodnie z oświadczeniem Widzew Łódź S.A. z dnia 31 stycznia br. „inicjatywa ta nie była konsultowana z Klubem, organizatorem imprez masowych” co oznacza, iż MAKiS nie uzyskał od Spółki zgody na licytację podczas aukcji WOŚP świadczonej przez nią usługi o wartości 178,5 tys. zł.

Zgodnie z oświadczeniem Mieszkańców Miasta Łodzi z dnia 2 lutego br. działanie takie stanowi kompromitację urzędników skupionych wokół Prezydent Hanny Zdanowskiej a ich irracjonalne zachowanie wobec Klubu powodują obawy o zdrowie psychiczne tych ludzi oraz o zdolność do zarządzania jednym z największych miast w Polsce.

W mojej ocenie, działania te mogą również stanowić nadinterpretację przez Miasto Łódź przepisów Kodeksu Cywilnego, umowy dzierżawy stadionu zawartej przez MAKiS z Widzew Łódź S.A., wykorzystywanie przez Miasto swojej dominującej pozycji w relacjach
z przedsiębiorcami działającymi w Łodzi, działanie na szkodę Spółki Widzew Łódź S.A.

Mając na uwadze, iż z opisu aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wynika, iż Miejska Arena Kultury i Sportu, bez uzgodnienia z Widzew Łódź S.A., przekazała na licytację 34 miejsca na 7 meczów piłki nożnej organizowanych przez Klub o wartości 178,5 tys. zł., jak również fakt, iż pracownicy Urzędu Miasta Łodzi, MAKiS oraz zapraszani przez nich goście od chwili otwarcia Stadionu korzystają z tej loży i miejsc przed nią usytuowanych w czasie meczów Widzewa, zwracam się do Pani Prezydent z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytania

 1. Czy umowy dzierżawy Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138, zawarte między MAKiS a Widzew Łódź S.A., poza prawem dysponowania przez MAKiS Lożą Prezydencką i miejscami przed nią zezwalają osobom wskazanym przez MAKiS/Miasto na korzystanie z odpłatnych usług świadczonych przez Klub (organizacja meczów piłki nożnej) w dniach meczowych. Proszę o informację na temat zapisów umów regulujących przedmiotowe kwestie?
 2. Czy Widzew Łódź S.A. wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie w dniach meczowych ze świadczonych przez siebie usług (organizacja meczów piłki nożnej) przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi, MAKiS oraz zapraszanych przez nich gości. Proszę o kopię umowy/porozumienia/pisemnej zgody w powyższym zakresie?
 3. W przypadku braku takiej zgody ze strony Widzew Łódź S.A., proszę o informację czy Miasto Łódź i MAKiS refundują Klubowi koszty korzystania przez swoich pracowników i zaproszonych gości z odpłatnych usług świadczonych przez Klub (organizacja meczów piłki nożnej). Proszę o informację jaka kwota została zwrócona Klubowi od chwili otwarcia stadionu?
 4. W ilu meczach piłki nożnej organizowanych przez Widzew Łódź S.A. od chwili otwarcia stadionu brali udział pracownicy Urzędu Miasta Łodzi, MAKiS oraz zapraszani przez nich goście. Biorąc pod uwagę, iż udział 34 osób w jednym meczu to koszt usługi
  o wartości 25,5 tys. zł, powyższa informacja pozwoli policzyć całkowitą wartość usług z której odpłatnie (w przypadku refundacji kosztów) lub nieodpłatnie korzystały wskazane powyżej osoby?

Mając na uwadze negatywne emocje jakie wśród Mieszkańców Łodzi budzą działania pracowników Urzędu Miasta Łódź i innych instytucji podległych lub nadzorowanych przez Miasto w stosunku do Widzew Łódź S.A., zbliżający się koniec aukcji odbywającej się bez wiedzy Klubu, jak również szybkość odpowiedzi udzielonej przez Państwo jednemu z radnych na interpelację również dotyczącą relacji między Widzewem a Miejską Areną Kultury i Sportu (znak sprawy DSR-BNW-I.0232.12.3.2023), uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

 1. Na czyje polecenie pracownik Miejskiej Areny Kultury i Sportu sp. z o.o. (MAKiS) przekazał do Urzędu Miasta Łodzi nagrania z monitoringu rejestrującego przebieg meczu między Widzewem Łódź a Legią Warszawa w dniu 12 sierpnia 2022 r.? (poproszę o kopię korespondencji – pisma/maila).
 2. Czy MAKiS przekazał do UMŁ cały zapis ww. nagrania z monitoringu na stadionie Widzewa czy tylko wybrane fragmenty? Jeśli tylko fragmenty, to kto decydował, które części zapisu z monitoringu mają zostać przekazane? (poproszę o kopię korespondencji).
 3. Który pracownik MAKiS odpowiada za zarządzanie i udostępnianie zapisów z monitoringu – proszę o wskazanie imienia i nazwisko oraz stanowiska służbowego tej osoby.
 4. Kto w MAKIS oraz kiedy dokonał oceny, że przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).zezwalają na przekazywanie przez spółkę prawa handlowego jaką jest MAKiS, nagrań z monitoringów na obiektach zarządzanych przez MAKiS podmiotowi zewnętrznemu? Jeśli ocena ta była udokumentowana, wnoszę o udostępnienie kopii dokumentu stwierdzającego dopuszczalność takiego udostępnienia.
 5. Proszę o wskazanie, czy w MAKiS obowiązuje regulamin udostępniania zapisów monitoringu lub inna tego rodzaju procedura, a jeśli tak, wnoszę o przekazanie takiego regulaminu lub procedury.
Subskrybuj
Powiadom o
41 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
zgredek
1 rok temu

Brawo. Oby nie było to bicie głową w mur, jak do tej pory.

Mike nieżelazny
1 rok temu

W mojej opinii mieszanie polityki i sportu ma zawsze tragiczne konsekwencje dla sportu. Jest różnica zdań i ona powinna zostać wyjaśniona na linii klub miasto. A udział osób trzecich, która ma ku temu pobudki polityczne sprawia, że będzie nam dalej do zgody niz przed. Brzydzę się ta nasza polityką, uważam że największa podłością jest dzielić ludzi tak jak to od lat jest u nas robione. Nie ma zgody na ingerowanie w klub przez miasto, nie ma zgody na wsadzanie politycznych łap w Widzew. My kibice, możemy sprawę zawsze załatwić tak, jak zostało to zaproponowane na banerze. Wara od Widzewa.

Red Army
Odpowiedź do  Mike nieżelazny
1 rok temu

Ty nie dowidzisz,że urzędasy z magistratu nie chcą żadnej zgody tylko wręcz przeciwnie…chcą mącić,bo mamy za dobrego prezesa i jest im to nie wsmak ?? Pasował im cymbał szor.,kaczorowski,gruba dynia,bo klub szedł na dno za ich rządów *****peło

Last edited 1 rok temu by Red Army
przemo
Odpowiedź do  Mike nieżelazny
1 rok temu

napisał radny intepelacje i jaki masz z tym problem?
bo akurat urzad miast ma bez zadnych podstaw prawnych …
moze ci mamy poczyta i wyjasni bo tutaj zadnej polityki nie ma oprocz natarczywemu szkodzeniu klubu ktory wynajmuje stadion nie za darmo tylko za pieniadze kibiców oraz sponsorów!

przemo
Odpowiedź do  Mike nieżelazny
1 rok temu

Interpelacja radnego – przysługuje od 1 stycznia 2018 r. na mocy art 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że w sprawach dotyczących gminy lub miasta radni mogą kierować interpelacje do prezydenta lub wójta. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Interpelacje składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji[1].… Czytaj więcej »

łowca kłamstw
Odpowiedź do  Mike nieżelazny
1 rok temu

No ale jak wara ???? Przecież to Widzew prawie zawsze cos od miasta chce a nie miasto od Widzewa .A to za mały stadion,a to baza treningowa,a to loża prezydencka gdzie przez 5 lata to nikomu nie przeszkadzało na takie warunki,a to za mało pomieszczeń w klubie czy że sa bez okien mimo że to kibic Widzewa Ferdzyn projektował itp itd

Mar
Odpowiedź do  łowca kłamstw
1 rok temu

Janek zmienił nick, lol?

Andrzej. S
Odpowiedź do  Mar
1 rok temu

Qwa .
Człowieku o wielu obliczach.
I nickach.

Mar
Odpowiedź do  Andrzej. S
1 rok temu

Ja mam 1 niezmienny nick, człowieku.

Andrzej. S
Odpowiedź do  Mar
1 rok temu

Nie pisałem do Ciebie, tylko o Janku.
Czytaj ze zrozumieniem.
Nic do Ciebie nie mam człowieku.

Andrzej. S
Odpowiedź do  Mar
1 rok temu

Niechcący się ” u ”
wcisnęło.
Dopiero teraz zauważyłem.

Maniek
Odpowiedź do  łowca kłamstw
1 rok temu

Od powstania stadionu miasto robiło problem najlepiej jak by nie powstał dla nich miałem ci napisać co i jak ale tu książkę musiał bym napisać i tyle w temacie 

przemo
Odpowiedź do  Mike nieżelazny
1 rok temu

RTS Widzew Łodz nie jest partia polityczna…wez sobie mozgownice przeczysc!

Munk
Odpowiedź do  Mike nieżelazny
1 rok temu

Bardzo trafny komentarz. Wskazane byłoby bezpośrednie spotkanie właściciela klubu z panią prezydent. Konflikt żadnej ze stron nie służy.

RedMan
Odpowiedź do  Munk
1 rok temu

na panią to trzeba mieć honor i godność.

Last edited 1 rok temu by RedMan
Mr1910
Odpowiedź do  Mike nieżelazny
1 rok temu

Teoretycznie masz rację, że tak powinno być, ale w praktyce ci ludzie rządzący miastem, to często byli działacze, posłowie czy to PiS czy PO. To polityka dała im pozycje w mieście. Jako prezesi spółek miejskich czy będący w ich zarządzie mogą przetrwać nawet dłużej niż w parlamencie. Obecny prezes MAKIS przyszedł z MPK, a na jego miejsce do MPK poszedł były prezes MAKIS. Tak sobie panowie wędrują po spółkach.

Andrzej. S
Odpowiedź do  Mr1910
1 rok temu

Ja prdle nie wiedziałem.
To jakie ten typ z makisu ma kompetencje do zarządzania tramwajami, jak nigdy korbelkowym nie był.
Tak samo się głąb w MPK odnajdzie jak niejaki kurski karierę w banku światowym zrobi, którą to fuchę dostał w podzięce za puszczanie Martyniuka w swojej kurwizji.

Mr. X
Odpowiedź do  Mike nieżelazny
1 rok temu

Myślę, że nie podtekst polityczny odgrywał tu swoją rolę.
A tak swoją drogą.
Ciekawe czy z taka samą inicjatywą i bez uprzedzenia wyskoczyli na stadionie przy Al. Unii.
Bo jakoś cicho w tym temacie.
Myślę, że to celowa robota aby za każdym razem mącić i robić pod górkę.

Piotr
1 rok temu

do sztabu Wielkiej Orkiestry Widzewskiej Pomocy
poprawcie to

Mar
1 rok temu

Kampania wyborcza pana radnego trwa w najlepsze. Ile zadał pytan tyle policzków dostanie. Tak to sobie może korespondować rodzic z wychowawcą na dzienniku elektronicznym.

Josemari
1 rok temu

Niestety ale ten pan śmierdzi pissem i nie powinien sobie gęby Widzewem wycierać!

RedMan
Odpowiedź do  Josemari
1 rok temu

Co w związku z tym? Daj nazwisko radnego z odpowiedniej dla Ciebie partii który powinien interpelować. A może niech nikt się nie odzywa? bo ten z PIS a tamten z Lewicy a jeszcze inny z PSL. Widzew to nie partia polityczna, a o jego interesy powinno się dbać ponad podziałami politycznymi!!!

Andrzej. S
Odpowiedź do  RedMan
1 rok temu

Podobno ma tu nie być polityki?
Jak widać nie da się.
Każdy chce upiec swoją pieczeń.

mirson
1 rok temu

Widzew może upaść najważniejsze żeby nikt z Pisu się do tego nie mieszał,nawet pisowski kibic.Czy niektórzy z was już kompletnie POgłupieli?tefałen-szajs i wyborcza wam kompletnie mózgi przepaliła? miejcie własny rozum i używajcie go! podoba wam się obecna Łódź? ci ludzie co teraz rządzą nie mają pojęcia do niczego! tylko do dojenia z naszego miasta pieniędzy. Łódź w tej chwili to największy syf w całej Polsce! brud,dziury,korki,puste lokale po sklepach,walące się kamienice itd.itp.a jedyną wizytówkę tego miasta i dobro tego miasta nasz Widzew kompromitują!

RedMan
Odpowiedź do  mirson
1 rok temu

w punkt!

dowcipniś
1 rok temu

Cały sztab hz to ludzie związani z lksem.
Odpiszą na list RM jakimś bublem i się rozejdzie po kościach.

łowca kłamstw
Odpowiedź do  dowcipniś
1 rok temu

Cały ???? Domaszewicz tez ?????? I to dlatego Widzew ma cały nowy stadion od ponad 5 lata a ŁKS dopiero od pół roku gdy musiał spełnić wymóg awansu do 1 ligi aby można było zacząć rozmowy o dokończeniu stadionu.

MMM
Odpowiedź do  łowca kłamstw
1 rok temu

Domaszewicz dba o interes swojej partii, a nie Widzewa, co udowodnił nie raz. Widzew musiał ten stadion wyszarpać, wywalczyć. Miały być 3 trybuny, a 4 nie wiadomo kiedy. Nie masz pojęcia ile to by powstał cały stadion za te pieniądze (mniejsze niż ŁKS dostał na cały swój) trzeba było wysiłku paru ludzi. 10 lat trwała walka o stadion. Zaczęła się w 2007 roku, skończyła w 2017 otwarciem. ŁKS nie musiał o nic walczyć. Dostali wszystko co chcieli. Pani prezydent na początku nie chciała słyszeć o stadionie dla Widzewa – zapraszała nas na al. Unii. Dopiero naciski spowodowały, że zmieniła zdanie.… Czytaj więcej »

Rafi
Odpowiedź do  MMM
1 rok temu

Dokładnie. Dla przypomnienia niektórym to proponowali nam jeden stadion dla dwóch klubów na kałesie. Do tego tam nie liczą kosztów. Wybudowali też halę sportową dla siatkarek a u nas nie ma dla koszykarek. Tam na to wszystko wydali 300 mln a u nas 100. Takie to równe traktowanie.

rts
Odpowiedź do  MMM
1 rok temu

Domaszewicz to dba o interes swoj i swoich kolegow. Pewnie boli go, ze musi kupic bilet zeby wejsc na stadion a nie moze siedziec w lozy z vipami. Zobacz sobie jego dyskusje na twiterze z naszym prezesem. Gosc robi wszystko, zeby bylo pod gorke

RedMan
Odpowiedź do  MMM
1 rok temu

ten typ ma krótki rozum. Zbanowali mu Janka to teraz będzie innych kont używał żeby pier.. farmazony

jan
1 rok temu

niestety staliśmy się klubem pisowski

mirson
Odpowiedź do  jan
1 rok temu

Jak bylismy peowskim to gralismy na kartofliskach w czwartej lidze.

arch
1 rok temu

Szanowny Panie Rafale proponowałbym skupić się na działaniu na rzecz Widzewa … w ciszy, w gabinetach urzędników magistratu, urzędu marszałkowskiego czy też urzędu wojewódzkiego. Udowodnił Pan, że potrafi Pan to robić. Wiemy że idą wybory i trzeba partię promować. Pan również o tym wie. Ale niech Pan sobie odpowie czy bardziej Pan kocha Widzew, czy jednak bardziej swoją partię PIS i jej interesy. Partia którą Pan reprezentuje przez ostatnie 8 lat dała wielu Polakom odpowiedz jak są prawi i sprawiedliwi. Nie to forum, aby przytaczać setki, jak nie tysiące afer związanych z rozdawaniem kasy swojakom. Nie chciałbym aby jakakolwiek partia… Czytaj więcej »

Widzu
1 rok temu

Można też popatrzeć na sprawę z innej perspektywy. 34 miejsca w loży, która stoi pusta oznaczało, że można było przejąć te miejsca na pół roku, a przynajmniej próbować. Raczej nie przelewa nam się z wolnymi miejscami na meczach. I docelowo lepiej było zapłacić tę kasę na WOŚP, niż komuś innemu.

RedMan
1 rok temu

Nic to nie zmieni. Zdanowska i UMŁ są jak talibowie czy państwo islamskie którzy siłą zdobywają kolejne miasta i niszczą dziedzictwo kultury i sztuki. Oni za nic mają kulturę i dobry obyczaj. Mam nadzieję że Widzewskie środowisko nie waży się więcej zagłosować na tą kastę.

Sławomir
Odpowiedź do  RedMan
1 rok temu

Zdanowską trzeba tępić i jak najszybciej wywalić z UMŁ, a wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi, niedługo tak się stanie. Nie oznacza to jednak żeby gloryfikować ludzi, którzy doprowadzili nasz kraj do bankructwa i totalnego upadku, a teraz próbują się podpiąć pod Widzew żeby rozhuśtać napięcia i nastroje społeczne. Łączy nas Widzew i tak sterujmy swoimi działaniami, żeby mu było jak najlepiej, ale bez politycznych zapędów i pobudek.

Seba
1 rok temu

Ciekawe ile na tym ugra?

Wacek
Odpowiedź do  Seba
1 rok temu

Dostaliśmy stadion i dotacje na mecze i praktycznie niema kosztów z meczami w lidze czego jeszcze można wymagac od UM.

wlo
1 rok temu

a dumny jaki! jakby skwarkę liznął! pisarz się znalazł od siedmiu boleści

41
0
Would love your thoughts, please comment.x