Oświadczenie środowisk widzewskich

16 czerwca 2015, 18:44 | Autor:

transparent_Widzew

Kolejny wstrząs w Widzewie musi powodować reakcję środowiska skupionego wokół klubu. Poniżej prezentujemy oświadczenie sygnowane przez oba Stowarzyszenia Kibiców, Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy Widzewa i współwłaściciela RTS.

„Z troską i niepokojem obserwujemy rozwój wydarzeń związanych z naszym klubem. Wczorajsze postanowienie Sądu w sprawie zmiany upadłości z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika jest kolejnym, trudnym do zaakceptowania dla licznych rzesz kibiców, etapem w historii Widzewa. Z nadzieją odnosimy się do faktu, że Zarząd klubu niezwłocznie złożył zażalenie na powyższą decyzję Sądu i liczymy, że to zażalenie zostanie rozpatrzone bez zbędnej zwłoki.

Mamy pełną świadomość w jak delikatnej sytuacji formalno-prawnej znalazł się nasz klub, niemniej chcemy oświadczyć, że wyrażamy gotowość do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do zachowania kontynuacji istnienia Widzewa, podtrzymania jego historii i tradycji. Wsparci doświadczeniem byłych działaczy, piłkarzy i łódzkiego biznesu, reprezentując przy tym wszystkie środowiska kibiców Widzewa, jesteśmy pewni, że Widzew nigdy nie zniknie z piłkarskiej mapy Polski, a fundamentem jego odbudowy będzie powstający stadion.”

OSK „Tylko Widzew”
„Fanatycy Widzewa”
Członek Rad Nadzorczej RTS Widzew Łódź Grzegorz Waranecki
Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy Widzewa